Wat is Carrousel?

Carrousel is een discipline binnen de paardensport. Met minimaal 12 combinaties rijdt een team een manoeuvre op muziek met bijpassend thema. Sinds dit jaar wordt ook het teamrijden toegevoegd. Dit maakt het voor kleinere teams,  8 combinaties, ook mogelijk om mee te doen tijdens de landelijke wedstrijden.

Carrousel anno nu

Carrousel anno nu betekent het rijden van een zelf gemaakte proef en met zelf uitgekozen muziek. De ruiters rijden in de basis in tweetallen naast elkaar en maken van hieruit figuren die logisch op elkaar volgen en gelijk verdeeld zijn over de rijbaan. Het gaat om heel precies uitgevoerde en met stijl gereden figuren. Daar wordt ook de beoordeling op gebaseerd. Het effect ontstaat door de uniformiteit van de groep, waarbij geen ruiter of paard opvalt en het tempo en onderlinge afstanden op elkaar zijn afgestemd. Het netjes rijden van de proef bepaalt het niveau en uiteindelijk de klassering. Kosten: €205,-

Alleen teams van FNRS-bedrijven mogen deelnemen.

Teamrijden

Teamrijden is toegevoegd aan het carrousel rijden, zodat het voor meer teams haalbaar is om deel te nemen tijdens de nationale wedstrijden. Het team bestaat uit minder deelnemers dan bij carrousel: 8 combinaties. Hierdoor zijn er minder ruiters, paarden en daarmee dus ook aankleding nodig om deel te nemen. We willen op die manier het carrousel rijden toegankelijker maken. Deze tak heeft dan ook zijn eigen competitie en vergelijkt de jury niet met de carrouselteams. Wil je meer weten over de wedstrijden?
Kosten: 8 tal; €110,- 

Ook hier geldt dat alleen FNRS-bedrijven mogen deelnemen.

Cijfers

Hoe groot is deze discipline?

In de afgelopen jaren is de carrouselsport enorm gegroeid en zijn er veel deelnemende teams bijgekomen. Door heel het land worden er divisiewedstrijden gehouden en op de dag van het NK komen teams uit alle hoeken van het land bij elkaar met maar één doel: de Nationale Titel veroveren. 

Paardenteams

Ponyteams

VCN

de VCN organiseert de divisiewedstrijden en is als enige organisatie in Nederland officieel
erkend om het NK Carrousel te mogen organiseren en NK-titels aan groepen toe te kennen.

Historie

Carrouselrijden begon al in de Middeleeuwen tijdens zogenaamde riddertoernooien. Tijdens deze toernooien gaven deelnemers voorstellingen in feestelijke kleding. Daarnaast werd het carrouselrijden ook door militairen toegepast als oefening. Wanneer zij goed konden meerijden in een carrousel, toonden ze aan dat ze controle hadden over het paard, bevelen hoorden en konden uitvoeren.

Vanaf 1900 werd het carrouselrijden ook in Nederland bekend. Net zoals nu het geval is, werd het tijdens trainingen geoefend. Hierbij werden onder andere voltes in colonnes gereden. 

Vroeger was het normaal dat de termen en commando’s in de Franse taal gebruikt werden.Tegenwoordig worden de commando’s in het Nederlands gegeven.

Waarom carrousel rijden?

Waarom carrousel rijden?

Teamsport

Je werkt met z’n allen aan een samenhangend geheel en richting één doel

nationale wedstrijden

Je mag deelnemen aan nationale wedstrijden

verbeter je rijkunst

Door carrouselrijden verbeteren jouw vaardigheden op het paard

gezelligheid

Het is gezellig om in een
team te rijden

Rijden op muziek

Een proef uitvoeren op muziek is ontzettend gaaf

samen werken naar een doel

Samen creëer je een mooie manoeuvre waar iedereen een steentje aan bijdraagt